ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Α.Φ.Μ.:092370469
Γ.Ε.ΜΗ.:38218805000
Μ.Α.Ε.:50574/62/Β/01/0264
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Ωραιοκάστρου
Διεύθυνση:12ο ΧΛΜ Π.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο:2310787129